Head Ernst Enno loomingu austajad!

Luuletaja Ernst Enno 145. sünniaastapäeva puhul

avas Lääne Maakonna Keskraamatukogu

veebinäituse  luuletaja elu ja loomingut

ning juubeliaastate kirjanduspäevi kajastavate materjalidega.

Näitust täiendatakse järjepidevalt.

Vt. lisaks Haapsalu kirjasõnas

Create your website with WordPress.com
Alustamine