Omaloomingukonkruss

Luuletaja Ernst Enno mälestuseks toimuvad Läänemaa koolinoortele pika traditsiooniga Ernst Enno nimeline omaloominguvõistlus luule- ja proosatöödele ning Ernst Enno nimeline etluskonkurss luulelugemises.

Kirjandusõpetaja Ülle Ehala oli idee algataja. Peale ülikooli lõpetamist õpetajana tööle asudes mõtles ta, et miks ei ole Läänemaal oma kirjanduslikku konkurssi, mis innustaks ja edendaks laste ja noorte loomingulist tegevust. Läänemaa võib pidada luuletaja Ernst Ennot oma luuletajaks. Koolinõunik Enno oli hea lastega suhtleja ja tema lastelaulud armastatud.

Nii saigi 1992.aastal teoks Ülle Ehala  eestvedamisel ja Haapsalu raamatukoguga koostöös Ernst Enno nimeline laste omaloomingu võistlus, kus oli 94 osalejat ning žüriil tuli hinnata 32 luule- ja 62 proosatööd.

Aastate jooksul lisandus veel Ernst Enno nimeline etluskonkurss, et edeneksid ka luule lugemise oskused.

Konkursside sisulist poolt toimetas (teema, ülesandepüstitus)   emakeeleõpetajate ainesektsioon ja korraldusliku poolega tegeles kuni 2018.aasta lõpuni Lääne Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond (teavitamine, kokku kogumine, auhindamine jne). Tänases päevas tuleb suur tänu öelda kirjandusõpetajale Tiina Brockile konkursside korraldamise eest.

1993.aastal valmis kunstiõpetaja Vaike Õlekõrre juhendamisel Kerstin Halliku eksliibris Läänemaa noorte E. Enno nimelisele kirjandusliku loomingu võistlusele.

Kogumik „Lumenimeline“ on Läänemaa koolinoorte Ernst Enno nimelise omaloominguvõistluse valikluulekogumik 1992 – 2000 töödest. Kogumikku valis raamatukoguhoidja Mati Puhm parimad luuletused.

2010.aasta lõpul ilmus Läänemaa õpilaste omaloomingu kogumik 2001 – 2010 töödest „Kaela panin punase salli“.

Selle raamatuga jõudsid teist korda lugejate ette parimad palad Ernst Enno nimelisele omaloomingukonkursile saadetud luuletustest ja proosalugudest.

Artiklid Ernst Enno omaloomingukonkursi kajastustest ajakirjanduses:

Pühendatud Ernst Ennole

Koolinõunik jääks rahule

Krista Kumberg “Selgusid Ernst Enno nimelise omaloominguvõistluse parimad”: Lääne Elu, 2020, 11.juuni

Create your website with WordPress.com
Alustamine
%d bloggers like this: